Upozornění na změnu směrnice CAA-ST-092-n/07

Všem provozovatelům/vlastníkům transferovaných letadel, zapsaných v Leteckém rejstříku ČR a všem oprávněným organizacím podle Části M, Hlav F, G a Části 145.

ÚCL provedl přezkoumání a novelizaci Směrnice pro údržbu letadel, jejichž typové osvědčení, bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  216/2008 převedeno pod pravomoc EASA (transferovaná letadla), č. CAA-ST-092-n/07. Nová změna má platné označení CAA-ST-092-4/07 a platí od 15. 8. 2013.

Směrnice je k dispozici na stránce Směrnice ÚCL, nebo přímo jako odkaz zde:

CAA-ST-092-4/07 – Směrnice pro údržbu letadel, jejichž typové osvědčení bylo převedeno pod pravomoc EASA (Transferovaná letadla)

V této revizi směrnice došlo ke změně v oblasti zkoušek a prohlídek odpovídačů.

Dále byla změněna Příloha E: Vystavování formuláře Potvrzení o údržbě a tím došlo také ke změně způsobu a rozsahu jeho použití. Byl vydán nový formulář, který slouží k informaci o plánované údržbě a pracech v následujícím období. Tento formulář je vystavován výhradně osobou odpovědnou za řízení zachování letové způsobilosti. Organizace údržby, které chtějí původní formulář i nadále využívat jako dokument „Osvědčení o uvolnění do provozu“, si jej musí zavést do své dokumentace jako interní formulář, a to nejpozději do konce roku 2013, kdy bude tento formulář stažen ze stránek ÚCL.

Obě verze formuláře jsou k dispozici na stránce Formuláře sekce technické.

PÚ uvedené v příloze I a J zůstaly v původní podobě s drobnými úpravami. Stávající již schválené PÚ zůstávají v platnosti, avšak při následujícím periodickém přezkoumání, nebo při příští revizi (podle toho co nastane dříve) musí být ÚCL předloženy ke schválení na novém formuláři. Všechny nově vytvářené PÚ musí být zpracovány dle této směrnice.

Změnou č. 4 směrnice došlo ke změně způsobu změnování PÚ, ÚCL upozorňuje na povinnost zasílání změn, včetně nové titulní strany PÚ, která musí být vždy také změněna s datem změny celého PÚ.