Upozornění na povinné informace v programech údržby

S ohledem na nedávnou změnu směrnice CAA-ST-092-5/07:  Dodatečné požadavky na provádění údržby a na tvorbu programů údržby letadel, jejichž typové osvědčení bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  216/2008 převedeno pod pravomoc EASA (transferovaná letadla) a změnu vzorového formuláře CAA-F-ST-178-n/09 pro tvorbu programu údržby (dále jen PÚ), bychom všem provozovatelům chtěli připomenout, že program údržby (dále jen PÚ) musí obsahovat také seznam všech letadlových celků s limitovanou životností. Seznam letadlových celků může být v PÚ obsažen i formou přílohy (například neupravený kompletní výpis z Cesscom – bez konkrétních zbývajících hodin nebo data příští kontroly apod.). 

Žádáme tímto všechny provozovatele, resp. vlastníky, aby provedli kontrolu zapracování jakýchkoliv chybějících informací do PÚ. V případě, že výše uvedené hodnoty v PÚ chybí nebo jsou nedostatečné, je nutné provést změnu PÚ, a to při nejbližší kontrole PÚ podle M.A.302 písmene g) (nejdéle tedy odedneška za jeden rok).

Dále bychom chtěli připomenout, že program údržby musí obsahovat aktuální revizi manuálů pro údržbu (číslo změny a datum změny, případně jen datum), ze kterých program údržby vychází.