Parma Technik s.r.o.

Držitel TO/Číslo Typového osvědčení/Příloha TO

TC Holder/TC Number/TCDS

Motor/Engines – Mikron III series     Typové osvědčení číslo  TC 92-05 [CZ]

Prolongation of TBO for the M137, M332 and M337  STC 10033420 [CZ] 

M137, M332, M337 Engines Overhaul  STC 10067113 [CZ]