fbpx

Standardní změny

Dne 13.10.2016 vešla v platnost změna předpisu L8/A, která nově zavádí pojem Standardní změna. Prováděcí postupy pro tyto změny jsou předmětem nově vydané směrnice CAA-ST-115-n/16.

Systém Standardních změn umožňuje provést změnu na letadle dle Annex II Nařízení (ES) 216/2008 daného typu s využitím zvláštních postupů, aniž by bylo nutné žádat nebo jakkoliv schvalovat změnu TC před nebo během její realizace. Provedení Standardních změn je omezeno na jednoduché úkony, prováděné v rámci nepravidelné údržby, spočívající ve výměně, případně i zástavbě vybraných zařízení na vybraných kategoriích letadel. Zavedení tohoto systému umožňuje realizovat např. výměnu stávající palubní radiostanice za nový typ s dělením 8,33 kHz bez nutnosti řešit změnu organizací oprávněnou k designu.

Podrobnější informace naleznete ve výše uvedené směrnici.


Související dokumenty jsou dostupné na následujících webových stránkách ÚCL:

Směrnice ÚCL

Formuláře sekce technické


Případně přímo zde:

CAA-ST-115-n/16 Standardní změny na letadlech dle ANNEX II Nařízení (EU) 216/2008 prováděných v souladu s bodem 3.7. předpisu L8/A (N-STAN)

CAA/F-ST-123-n/16