fbpx

Programy údržby pro annexová letadla

Každé letadlo musí být udržováno v souladu s jeho programem údržby, který musí být pravidelně kontrolován a v souladu s tím měněn.
Program údržby je definován předpisy L6/I, II, III, L8/A a směrnicí CAA-TI-011-n/97.


Rozdělení programů údržby:

  • PU1 – program údržby pro konkrétní výrobní číslo letadla, které je provozováno v leteckých pracích a podléhá schválení ÚCL.
  • PU2 – program údržby pro konkrétní výrobní číslo letadla, které není provozováno v leteckých pracích a podléhá schválení ÚCL.
  • PU3 – program údržby malého letadla používaný na letadle, které je provozováno pouze podle pravidel VFR a není provozováno k žádné letecké práci.
    Program PU3 nepodléhá přímému schválení ÚCL pro konkrétní výrobní číslo letadla a není požadováno ho předkládat ÚCL ve fyzické formě, jelikož je přijatelný ÚCL na základě podmínek a parametrů stanovených ve směrnici CAA-TI-011-n/97 a na základě prováděných kontrol systému údržby inspektory ÚCL nebo pověřenými pracovníky ÚCL při vydávání nebo prodlužování OLZ letadla.
    Program PU3 se skládá z provádění kompletní roční/100 hodinové prohlídky během 12 kalendářních měsíců nebo každých 100 hodin provozu (podle toho, co nastane dříve) odpovídající požadavkům přílohy D ve směrnici CAA-TI-011-n/97, dále z provádění prohlídek stanovených v průvodní technické dokumentaci výrobce letadla popřípadě stanovených v dalších instrukcích vydaných na základě modifikací provedených na letadle, z provádění příkazů k zachování letové způsobilosti a z provádění speciálních prohlídek uvedených v odstavci g) přílohy D ve směrnici CAA‑TI‑011‑n/97, pokud nebylo ÚCL stanoveno jinak.

Podrobnější popis programů údržby annexových letadel, náležitosti žádosti a dokumenty posílané společně s žádostí o schválení programu údržby jsou podrobně popsány ve směrnici CAA-TI-011-n/97.

Program údržby pro jednotlivé letadlo nebo skupinu letadel je řízený dokument a obsahuje Seznam platných stran, Rozdělovník a Záznam o změnách programu údržby.

Schválení programu údržby úřadem je zpoplatněno podle Zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích.


Poslední aktualizace: 04. 01. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu