Programy údržby pro annexová letadla

Každé letadlo musí být udržováno v souladu s jeho programem údržby, který musí být pravidelně kontrolován a v souladu s tím měněn.
Program údržby je definován předpisy L6/I, II, III, L8/A a směrnicí CAA-TI-011-n/97.


Rozdělení programů údržby:

  • PU1 – program údržby pro letadla provozovaná v obchodní dopravě nebo dle pravidel VFR noc či IFR nebo s MTOW nad 5700 kg. Program údržby podléhá schválení ÚCL a jeho schválení je zpoplatněno.
  • PU2 – program údržby pro letadla s MTOW do 2730 kg, která jsou provozována za podmínek VFR DEN k letecké práci, nebo s MTOW od 2730 kg do 5700 kg, která jsou provozována za podmínek VFR DEN k letecké práci nebo neobchodním letům. Program údržby podléhá schválení ÚCL a jeho schválení je zpoplatněno.
  • PU3 – program údržby/deklarace pro letadla s MTOW do 2730 kg, která jsou provozována za podmínek VFR DEN k neobchodnímu provozu. Program údržby nepodléhá schválení úřadem, není zpoplatněn.

Program PU3 není nutné předkládat ÚCL ve fyzické formě, jelikož je přijatelný ÚCL na základě podmínek a parametrů stanovených ve směrnici CAA-TI-011-n/97 a na základě prováděných kontrol systému údržby inspektory ÚCL nebo pověřenými pracovníky ÚCL při vydávání nebo prodlužování OLZ letadla.
Program PU3 se skládá z provádění kompletní roční/100 hodinové prohlídky během 12 kalendářních měsíců nebo každých 100 hodin provozu (podle toho, co nastane dříve) odpovídající požadavkům přílohy D ve směrnici CAA-TI-011-n/97, dále z provádění prohlídek stanovených v průvodní technické dokumentaci výrobce letadla popřípadě stanovených v dalších instrukcích vydaných na základě modifikací provedených na letadle, z provádění příkazů k zachování letové způsobilosti a z provádění speciálních prohlídek uvedených v odstavci g) přílohy D ve směrnici CAA‑TI‑011‑n/97, pokud nebylo ÚCL stanoveno jinak.

Vysvětlivky k vyplňování formulářů programů údržby PU1, PU2 a PU3


Podrobnější popis programů údržby annexových letadel, náležitosti žádosti a dokumenty posílané společně s žádostí o schválení programu údržby jsou podrobně popsány ve směrnici CAA-TI-011-n/97.

Program údržby pro jednotlivé letadlo nebo skupinu letadel je řízený dokument a obsahuje Seznam platných stran, Rozdělovník a Záznam o změnách programu údržby.

Schválení programu údržby úřadem je zpoplatněno podle Zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích.


Poslední aktualizace: 27. 05. 2024

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická