Kontroly letové způsobilosti annexových letadel

Kontroly letové způsobilosti annexových letadel provádí ÚCL na základě §10 Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a doplnění Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem těchto kontrol je namátkovým způsobem prověřit stav určité skupiny letadel,  jak fyzický, tak dokumentační.

Tyto kontroly provádějí pracovníci Sekce technické buď s předchozím oznámením vlastníkovi/provozovateli, nebo bez něj.

Při těchto kontrolách se kontroluje zejména:

 • dodržení schváleného systému údržby, správnost a úplnost programu údržby, vč. jeho pravidelného přezkoumání,
 • dodržení rozsahu údržby dle technologických postupů/karet, včetně víceprací dle nálezového protokolu,
 • dodržení provozních lhůt jednotlivých agregátů,
 • provedení závazných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti, včetně jejich zápisů,
 • případná poškození a postup uvedení letadla do stavu letové způsobilosti, opravou povolenou průvodní technickou dokumentací, nebo opravou nad rámec schválené dokumentace, včetně jejich zápisů,
 • zda zastavěné agregáty vyhovují schválené zástavbě a zároveň i jejich úplnost, zejména po jejich předešlé výměně, včetně zápisů,
 • zda byla provedena zkouška těsnosti pitot-statického systému,
 • zda byla provedena kompenzace kompasu a zkoušky radionavigačního zařízení (neplatí pro letadla, která mají ÚCL schválený program prohlídek jako součást programu údržby),
 • platnost protokolu o vážení, zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí, lakování a zástavbám agregátů,
 • odstranění závad z předchozí kontroly letové způsobilosti nebo namátkové kontroly ÚCL.

A dále:

 • osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku,
 • osvědčení letové způsobilosti, osvědčení hlukové způsobilosti a jejich platnost,
 • letová příručka použitelná pro konfiguraci letadla, a zda odpovídá poslední změně,
 • řádně vyplněná část „weight and balance“ v letové příručce,
 • aktualizovaný seznam vybavení (přístroje, upínací pásy atd.),
 • řádný záznam letových hodin, počtu letů (drak, motor a vrtule),
 • zda je veškerá údržba plánovaná na letadle provedena v souladu se schváleným Programem údržby,
 • odstranění veškerých známých závad,
 • aktualizovaný seznam použitelných příkazů k zachování letové způsobilosti a závazných bulletinů (PZZ /AD),
 • aktualizovaný seznam všech letadlových celků s omezenou provozní lhůtou (Seznam limitovaných částí),
 • uvolnění veškeré údržby letadla, letadlových celků a agregátů v souladu s příslušnými postupy,
 • platnost dokumentu hmotnosti a vyvážení odrážející konfiguraci letadla,
 • záznamy v palubním deníku a letadlové knize.

Kontakty:

JménoPoziceTelefonEmail
Ing. Jaroslav SeyfriedŘeditel Odboru způsobilosti letadel v provozu+420 225 421 843seyfried@caa.cz
Ing. Pavel ValentaVedoucí Oddělení malých letadel+420 225 421 735valenta@caa.cz

Poslední aktualizace: 18. 01. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická