fbpx

Dovoz výrobků letadlové techniky do ČR

Tyto dokumenty jsou určeny všem, kteří žádají o vydání dokladů letové způsobilosti pro transferovaná letadla, která jsou nově zapisována do LR ČR a slouží jako upřesnění podmínek vydání dokladů způsobilosti nově zapisovanému letadlu.


Podmínky pro vydání dokladů způsobilosti letadlu dovezenému ze členského státu EASA
Požadavky pro dovoz letadla ze třetí země (z nečlenského státu EASA)
Vydávání dokladů letové způsobilosti nově zapisovanému letadlu Sekcí technickou (ST) ÚCL


Nouzový stav – možnost udělení mj. v případě vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země je uvedena a popsána na stránce Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti.


Poslední aktualizace: 06.04.2020

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu