fbpx

Pracovníci pověření k výkonu odborného dozoru nad individuálními stavbami

Jméno
Name
Číslo poprávnění
Reference number
Rozsah oprávnění
Scope of Approval
Ing. Bartoník OldřichL-4-498kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, přístroje
Ing. Dostál JiříL-4-028pevnostní analýzy a zkoušky
Ing. Karas JiříL-4-029letadlo všeobecně
Ing. Konečný JiříL-4-036letadlo všeobecně
Ing. Kusbach JiříL-4-499kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, přístroje
Manda MiroslavL-4-030letadlo všeobecně
Ing. Matula AlešL-4-500kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, pohon, přístroje
Ing. Šimůnek JanL-4-019dřevěné a kovové draky
Ing. Šípek VáclavL-4-041kompozitové draky, povrchové úpravy
Ing. Vychopeň JiříL-4-040pevnostní výpočty a zkoušky
Zimák JindřichL-4-031letadlo všeobecně

Aktuální k:  15. 1. 2014