Elektronická podatelna

Úřad pro civilní letectví ČR má kromě běžné korespondence vytvořeny i podmínky pro příjem dokumentů v elektronické formě prostřednictvím podatelny pro elektronickou datovou komunikaci.

V souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb. může být elektronické podání uskutečněno prostřednictvím elektronické pošty na adrese podatelna@caa.cz. Takové podání musí být elektronicky podepsané spolu s veřejnou částí certifikátu dané certifikační autority.

ÚCL může přijímat dokumenty v těchto formátech: TXT, RTF, PDF, JPG, audiovizuální formáty (např. AVI, MP3, ovšem podporovány pouze nativní kodeky Windows), formáty MS Office (Word, Excel, Powerpoint, atd) a formáty LibreOffice. Soubory musejí fakticky odpovídat svým formátem uvedené příponě! Pokud například obdržíme soubor s příponou DOC avšak bude odpovídat formátu DOCX (jen byl uložen se špatnou příponou), systém automaticky takový soubor vyřadí kvůli chybné příponě a z důvodu bezpečnosti nedojde k jeho zaevidování. Rovněž doporučujeme, aby v zasílaných dokumentech nebyla použita makra, jejichž vypnutí by znemožnilo správné zobrazení obsahu souboru.


Datová podání je možno rovněž doručit na běžně používaných nosičích (CD, DVD, flash disk) a to buď osobně v podatelně ÚCL nebo poštou na adresu ÚCL.

ÚCL nemůže přijmout podání (datovou zprávou, e-mailem či na fyzickém nosiči), u kterého byl zjištěn výskyt chybného datového formátu, poškozeného souboru nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem.
 
V případě úspěšně přijatého podání e-mailem bude z podatelny ÚCL odeslán potvrzující e-mail. Jakmile bude podání zaevidováno, odešle se další potvrzení s přiděleným jednacím číslem.


Úřední hodiny

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost