Vydání 1. verze Státního plánu bezpečnosti

2. 5. 2023

Ke dni 1. května 2023 vydalo Ministerstvo dopravy 1. vydání Státního plánu bezpečnosti (SPAS) pro roky 2023 – 2025. Na přípravě tohoto dokumentu se kromě Ministerstva dopravy podílel také Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Úřad pro civilní letectví.

Státní plán bezpečnosti je strategický dokument České republiky určující přístup k řízení provozní bezpečnosti letecké dopravy za účelem minimalizace rizik v provozu, která mohou vést k leteckým nehodám či incidentům na našem území. Účelem dokumentu je identifikovat rizika, popsat je, sledovat jejich vývoj v čase včetně přispívajících faktorů a proaktivně k nim stanovovat účinná zmírňující opatření. Nejvýznamnější rizikové oblasti jsou analyzovány v kontextu leteckého provozu České republiky (obchodní letecká doprava, všeobecné letectví, sportovní létající zařízení). Zároveň je v dokumentu popsán sběr dat, způsob řešení problematických oblastí systému letectví a činnosti prováděné k proaktivnímu řízení bezpečnosti na národní úrovni pro předcházení leteckým nehodám a incidentům.

Státní plán bezpečnosti České republiky 2023 – 2025

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief