Uveřejnění Informačního věstníku č. 02/2020

13. 2. 2020

Oddělení obchodní letecké dopravy, Odboru provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje Informační věstník č. 02/2020 (Umožnění odchylky od ust. OPS 1.1095 (bodu 1.9) hlavy Q přílohy III nařízení Komise (EU) č. 859/2008)

Informační věstník je určen pro provozovatele obchodní letecké dopravy (CAT) s provozem aerotaxi letouny nebo provozem jednopilotních letounů v CAT, jejichž omezení doby letové služby, doby služby a požadavky na odpočinek musí být v souladu s hlavou Q přílohy III nařízení Komise (EU) č. 859/20082 a s částí druhou vyhlášky č. 466/2006 Sb.3, o bezpečnostní letové normě, ve znění pozdějších předpisů, a umožňuje odchylku od ust. OPS 1.1095 uvedeného nařízení.

Účinnost je od 20. 2. 2020, naleznete jej na stránce – Informační věstníky.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aircraft Operations Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aircraft Operations Department