Reakce na nouzový stav

16. 3. 2020

Úřad pro civilní letectví v reakci na mimořádné zasedání Vlády České republiky z 15. 3. 2020 upravuje svůj chod následovně:

 • Úřední hodiny jsou zkráceny na pondělí a středy 9:00 – 12:00, mimo tuto dobu je ÚCL uzamčen (objednané návštěvy budou vpuštěny)
 • Počet úředních osob v budově je minimalizován, agendy jsou vykonávány vzdáleně bez zásadních dopadů na civilní letectví
 • Jsou přijímány pouze objednané návštěvy (vztahuje se i na úřední hodiny)
 • Žádosti o ověřování spolehlivosti jsou u státních občanů ČR  výhradně přijímány vhozením do schránky před budovou a u cizinců standardně na recepci, odesílány poštou nebo datovou zprávou
 • Pro snížení zátěže a zvýšení propustnosti telefonní linky na recepci doporučujeme kontaktovat přímo sekretariáty sekcí, případně sekretariát ředitele ÚCL:
  • Sekretariát ředitele ÚCL – 225 422 080
  • Sekretariát ředitele sekce letové – 225 422 234
  • Sekretariát ředitele sekce  technické – 225 422 709
  • Sekretariát ředitele sekce provozní – 225 422 733
 • Jsou zrušeny všechny pracovní cesty mimo budovu
 • Jsme připraveni řešit urgentní potřeby našich klientů vzájemnou dohodou

Žádáme Vás, abyste minimalizovali své návštěvy v budově, děkujeme za pochopení.


Posuzování běhu lhůt ve správních řízeních v době vyhlášeného nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Prokazování se doklady totožnosti v době vyhlášeného nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief