Sdělení pro cestující, jejichž plánované lety byly zrušeny v období od 5. 3. 2020 do současnosti

17. 3. 2020

Vážení cestující,

s ohledem na hromadné rušení letů leteckých společností v období od 5. 3. 2020 do odvolání v důsledku kroků přijatých vládou České republiky si Vás dovolujeme informovat o tom, že Úřad pro civilní letectví nebude po leteckých dopravcích vymáhat náhradu škody ve smyslu čl. 7 nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004.

Letecký dopravce je povinen uhradit cestujícím pořizovací cenu letenky, Úřad však zastává stanovisko, že letecký dopravce není povinen k náhradě škody z důvodu existence mimořádné okolnosti.

Cestující prosíme o trpělivost při uplatňování nároku na vrácení pořizovací ceny letenky. Jsme si vědomi toho, že zákaznické linky leteckých dopravců jsou v současné době přetížené nebo nefunkční, doporučujeme však cestujícím vyčkat do doby alespoň částečné stabilizace celé situace, a až poté se pokusit kontaktovat leteckého dopravce.

Cestující rovněž upozorňujeme na možnost obrátit se na věcně a místně příslušný soud s uplatněním svého nároku.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief