Personální sdělení

5. 6. 2023

Dne 31. 5. 2023 ukončil na vlastní žádost služební poměr ředitel odboru způsobilosti leteckého personálu Ing. Vladimír Horák.

Na úřadu působil od roku 1994. Vedení ÚCL mu děkuje za jeho dlouhodobé působení na úřadu v oblasti dozoru provozu letadel a zejména v oblasti způsobilosti leteckého personálu, dozoru nad organizacemi pro výcvik leteckého personálu a vedení rejstříku letadel. Všichni mu přejeme pevné zdraví a zasloužený krásný letecký důchod.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Personnel Licensing Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Personnel Licensing Department