News

7. 4. 2020

Exemption from medical requirements on general aviation pilots

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic grants an exemption (the Exemption) from Part-MED.A.045 requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) according to the article 71 (1) of the EU 2018/1139 regulation (Basic Regulation) valid for medical certificates issued by holders of an Aeromedical Examiner Certificate or an Aeromedical Centre Certificate that the […]

7. 4. 2020

Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti pilotů všeobecného letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Part-MED.A.045 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví.     

7. 4. 2020

Exemption for licensing of aeroplane and helicopter pilots in general aviation

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic in accordance with the article 71 (1) of the 2018/1139 EU regulation (Basic Regulation) has granted an exemption by declaration of the Director of the Flight Division from Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.825 a FCL.940 requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) valid for ratings endorsed in […]

7. 4. 2020

Prodloužení platnosti kvalifikací zapsaných v průkazech pilota letounů a vrtulníků všeobecného letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje prohlášením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.825 a  FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota letounů a vrtulníků vydaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen „výjimka“).     

7. 4. 2020

Exemption from requirements on theoretical examinations and applicants for licences and ratings

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic grants an exemption (the Exemption) from Part-FCL.025, FCL.060, FCL140A, FCL 140.H, FCL.725, FCL.735.A, FCL.735.H, FCL.805,, FCL.825, FCL.830 and point (1) of Section H of Appendix 3 to Annex I (Part-FCL) requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) according to the article 71 (1) of the EU […]

6. 4. 2020

Prodloužení platnosti některých dokumentů nutných ke zkouškám teoretických znalostí a pro žadatele o průkazy a kvalifikace

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“)  z požadavků Part-FCL.025, FCL.060, FCL140A, FCL.140.H, FCL.725, FCL.735.A, FCL.735.H, FCL.805, FCL.825, FCL.830 a bodu (1) odstavce H Dodatku 3 k Příloze I (Part-FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových […]

2. 4. 2020

Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti řídících letového provozu

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje prohlášením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-ATCO.MED.A.045 nařízení (EU) 2015/340 (Způsobilost řídících letového provozu) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví (dále jen „výjimka“).    

1. 4. 2020

Exemption: Prolonged validity of some pilot ratings and of some medical certificates

Civil Aviation Authority of the Czech Republic has granted exemptios related to the validity for some ratings endorsed in professional pilot licences issued by the Civil Aviation Authority of the Czech Republic and for medical certificates issued by holders of an Aeromedical Examiner Certificate or an Aeromedical Centre Certificate that the Civil Aviation Authority of […]

31. 3. 2020

Prodloužení omezení fungování ÚCL

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu prodloužena do 11. 4. 2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů.

31. 3. 2020

Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti profesionálních pilotů

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Part-MED.A.045 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví.     

1 66 67 68 69 70 77