fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 245/2014

Nařízení Komise (EU) č. 245/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví.

Toto nařízení:

  • mění stávající požadavky s cílem zavést odchylky, které vedou ke stanovení jasných pravidel;
  • opravuje redakční chyby;
  • zavádí dodatečné kvalifikační požadavky pro létání za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů a specifické požadavky na provoz kluzáků při létání v oblačnosti;
  • dává práva pilotů stanovená v nařízení (EU) č. 1178/2011 do souladu s přístupem nařízení Komise (EU) č. 965/2012, které povoluje provádět určité lety, jako jsou lety se sdílením nákladů a seznamovací lety, podle pravidel použitelných pro neobchodní provoz s nesložitým letadlem.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 3. dubna 2014.