fbpx

Nařízení Komise (EU) 2018/1119

Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.