Nařízení Komise (EU) 2018/1065

Nařízení Komise (EU) 2018/1065 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání.

Nařízení upravuje požadavky tak, aby bylo dosaženo souladu s příslušnými požadavky ustanovenými změnou 174 ICAO Annexu 1. Zároveň  upravuje požadavky týkající se  výcviku vzletů a přistání v pokročilé fázi výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce tak, aby byl zohledněn uplatňovaný přístup Unie více založený na kvalifikovanosti a aby odpovídal doporučením ICAO dokumentu 9868 „Postupy pro letové navigační služby – výcvik“ („Procedures for Air Navigation Services – Training“, PANS-TRG).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní