fbpx

Nařízení Komise (EU) 2016/539

Nařízení Komise (EU) 2016/539 ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti.

Tímto nařízením se specifikují podmínky pro získání a zachování práv pilotů létat podle postupů navigace založené na výkonnosti (PBN).

Nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 8. 4. 2016. Body 1, 2 a 4 článku 1 se však použijí ode dne 25. srpna 2018, s výjimkou bodu 1 písm. g) přílohy, který se použije ode dne 8. dubna 2016.