Nařízení Komise (EU) 2015/445

Nařízení Komise (EU) 2015/445 ze dne 17. března 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví.

Toto nařízení upravuje některé technické požadavky a správní postupy týkající se letových posádek. Reaguje tak na zjištění některých členských států, že určité požadavky nařízení (EU) č. 1178/2011 představují zbytečnou a neúměrnou zátěž a oznámení jejich úmyslu schválit odchylky s využitím ustanovení o pružnosti nařízení (ES) č. 216/2008.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 8. dubna 2015.

Změny ustanovení FCL.315.A, FCL.410.A, FCL.725.A přílohy I se odchylně od odstavce 1 použijí od 8. dubna 2018.

Členské státy se mohou odchylně od odstavce 1 rozhodnout, že nebudou až do 8. dubna 2018 uplatňovat ustanovení příloh VI a VII v případě výcvikových organizací, které poskytují výcvik pouze pro získání vnitrostátního průkazu, který lze v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 změnit na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkaz způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkaz způsobilosti pilota balónů (BPL) podle části FCL.


Oprava tohoto nařízení dostupná na stánkách EUR-Lex.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní