fbpx

Nařízení Komise (EU) 2016/4

Nařízení Komise (EU) 2016/4 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí.

Tímto nařízením se aktualizují použitelné požadavky na ochranu životního prostředí (CAEP/9).

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 26. ledna 2016.