Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

Za účelem stanovit a udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě přijal Evropský parlament a Rada EU toto nařízení, které je závaznou zákonnou normou členských států EU.

Toto nařízení se vztahuje na projektování, výrobu, údržbu a provoz výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení, na personál a organizace zapojené do projektování, výroby a údržby těchto výrobků, letadlových částí a zařízení a na personál a organizace zapojené do provozu letadel

V oblasti působnosti je cílem tohoto nařízení zajištění vysoké a jednotné úrovně ochrany životního prostředí, usnadnění volného pohybu zboží, osob a služeb v rámci regionu EU, podpora efektivnosti nákladů při procesech regulace a certifikace, pomoc členským státům v plnění jejich závazků podle Chicagské úmluvy a podpora postojů ES v celosvětovém měřítku.

Na základě kapitoly III tohoto nařízení byla pro účely jeho provádění zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Obsahem tohoto nařízení je 58 článků a 2 přílohy.

Příloha I obsahuje hlavní požadavky letové způsobilosti a příloha II obsahuje určení letadel, na která se nevztahují požadavky nařízení.

Toto nařízení vstupuje v platnost v ČR vstupem do Evropské unie.

Odkaz na české znění tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní