Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.

Toto nařízení je přepracovaným zněním nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, které se tímto zrušuje včetně všech jeho následujících změn. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze VI.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 6. ledna 2015.


Odkazy na změnyopravy a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Informace o dokumentu”.


Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál

Pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel – nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, respektive nově nařízení (EU) č. 1321/2014, vydal výkonný ředitel EASA přijatelné způsoby průkazu (AMC) a poradenský materiál (GM), a to formou rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

Rozhodnutí č. 2015/029/R ze dne 17. prosince 2015, kterým se vydávají přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části M, Části 145, Části 66 a Části 147 nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a ruší se rozhodnutí výkonného ředitele Agentury č. 2003/19/RM ze dne 28. listopadu 2003 (AMC a GM k přílohám nařízení (EU) č. 1321/2014 – 2. vydání).

Rozhodnutí č. 2015/029/R je již druhým vydáním AMC a GM k Částem M, 145, 66 a 147, kterým bylo převydáno původní rozhodnutí č. 2003/19/RM (více informací o tomto původním rozhodnutí naleznete na stránce nařízení Komise (ES) č. 2042/2003) včetně všech jeho pozdějších změn.

Všechna tato rozhodnutí jsou v anglickém jazyce zveřejněna na webových stránkách EASA.

Česká znění platného rozhodnutí a jeho případných změn, včetně konsolidovaného znění přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k Části M, 145, 147 a 66, která jako praktické pracovní nástroje připravuje Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL, naleznete, jsou-li k dispozici, na stránce přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní