Nařízení Komise (EU) 2018/1142

Nařízení Komise (EU) 2018/1142 ze dne 14. srpna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o zavedení některých kategorií průkazů způsobilosti k údržbě letadel, úpravu postupu přejímání letadlových celků od externích dodavatelů a úpravu práv organizací pro výcvik údržby.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 5. března 2019.

Avšak:

1) Čl. 1 odst. 2 písm. c), čl. 1 odst. 7 a bod 1 přílohy IV se použijí od 5. září 2018;

2) pro údržbu letounů ELA1, které nejsou používány pro obchodní leteckou dopravu, a jiných letadel než letounů a vrtulníků:

a) požadavek, aby příslušný úřad vydal průkazy způsobilosti k údržbě letadel v souladu s přílohou III (část 66) jako nové nebo převedené podle bodu 66.A.70 uvedené přílohy, se použije od 1. října 2019;

b) požadavek, aby osvědčující personál byl kvalifikován v souladu s přílohou III (část 66) podle bodů M.A.606 písm. g) a M.A.801 písm. b) odst. 2) přílohy I (část M) a bodu 145.A.30 písm. g) a h) přílohy II (část 145), se použije ode dne 1. října 2020.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní