fbpx

Nařízení Komise (ES) č. 1459/2006

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1459/2006 ze dne 28. září 2006 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o konzultace o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích.

Nařízení vstoupilo v platnost 23. října 2006.