fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.

Nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.