fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004

Nařízení EP a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách stanovuje rámec pro uzavírání takových dohod a zároveň pro plnění závazků, které z nich vyplývají a to v rámci nediskriminačního přístupu, souladu s právem Společenství a zachování rozdělení pravomocí jednotlivých členských státu i samotného Společenství.

Nařízení vstoupilo v platnost 30. května 2004.