fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství.

Nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.