Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91

Jedná se o nařízení ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví.

Význam nařízení spočíval v harmonizaci zavádění a uplatňování předpisů JAR Sdružených leteckých úřadů JAA, konkrétně technických požadavků a správních postupů v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

Nařízením měla být pokryta oblast konstrukce, výroby, provozu a údržby letadel a osob a subjektů vykonávajících tyto úkoly. Používání předpisů uvedených v Příloze II nařízení bylo ve Společenství závazné, a to ve znění zde uvedené změny.

Od doby uveřejnění prošlo nařízení (EHS) č. 3922/91 mnoha změnami. Kromě průběžných aktualizací předpisů uvedených v Příloze II nařízení se jednalo především o změnu způsobenou přijetím tzv. “základního nařízení”, tedy nařízení (ES) č. 1592/2002, kterým byla uvedená Příloha II zrušena. Další významná změna spočívala v rozšíření nařízení o Přílohu III (tzv. EU-OPS), obsahující požadavky pro obchodní leteckou dopravu prováděnou letouny. I v případě Přílohy III se však jedná v podstatě o provizorní řešení, které bude postupem času nahrazeno uveřejněním prováděcích pravidel Komisí.

Pro snadnější orientaci připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, které obsahuje všechny změny a opravy. Upozorňujeme však, že tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. Konsolidované znění nařízení (EHS) č. 3922/91 naleznete zde.

Odkazy na česká a anglická znění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, jeho změn a konsolidovaných verzí dostupná v databázi EUR-LEX naleznete zde.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní