Nařízení Komise (EU) č. 71/2014

Nařízení Komise (EU) č. 71/2014 ze dne 27. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Jedná se o změny začleňující koncept OSD do nařízení pro provoz letadel – údaje provozní vhodnosti by měly zahrnovat povinné prvky základního seznamu minimálního vybavení (MMEL), výcviku letových posádek a výcviku palubních průvodčích, které budou základem pro vytvoření provozovatelova seznamu minimálního vybavení (MEL) a výcvikových kurzů posádek provozovatele.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní