fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 379/2014

Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Toto nařízení začleňuje do nařízení (EU) č. 965/2012 pravidla pro zvláštní provoz letounů, vrtulníků, balonů a kluzáků (Část-SPO), zohledňující konkrétní aspekty takového provozu a související rizika.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. ČR požádala o odložení jeho účinnosti do 21. dubna 2017.