Nařízení Komise (EU) č. 1332/2011

Nařízení Komise (EU) č. 1332/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém.

Toto nařízení stanovuje požadavky na zavedení nové verze softwaru palubního protisrážkového systému (ACAS II) verze 7.1 a provozní postupy a výcvik související s ACAS II.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Články 3 a 4 se použijí ode dne 1. března 2012, v případě letadel s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 1. březnem 2012 se ustanovení článků 3 a 4 použijí ode dne 1. prosince 2015.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní