fbpx

Nařízení Komise (EU) 2018/394

Nařízení Komise (EU) 2018/394 ze dne 13. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zrušení požadavků letového provozu pro balony.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 8. dubna 2019.