fbpx

Nařízení Komise (EU) 2017/363

Nařízení Komise (EU) 2017/363 ze dne 1. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zvláštní schválení provozu jednomotorových turbínových letounů v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů a požadavky na schválení výcviku v oblasti nebezpečného zboží v souvislosti se zvláštním obchodním provozem, neobchodním provozem složitých motorových letadel a se zvláštním neobchodním provozem složitých motorových letadel..

Toto nařízení upravuje podmínky provozu jednomotorových turbínových letounů, jež vyžaduje zvláštní schválení a dále se zabývá výcvikem v oblasti nebezpečného zboží a to v souvislosti se zvláštním obchodním provozem, neobchodním provozem složitých motorových letadel a se zvláštním neobchodním provozem složitých motorových letadel.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.