Nařízení Komise (EU) 2016/1199

Nařízení Komise (EU) 2016/1199 ze dne 22. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o oprávnění k provozu s navigací založenou na výkonnosti, osvědčování a dozor nad poskytovateli datových služeb a provoz vrtulníků v pobřežních vodách, a kterým se uvedené nařízení opravuje.

Toto nařízení upravuje nařízení (EU) č. 965/2012, které v současném znění neupravuje některá specifická bezpečnostní rizika týkající se provozu vrtulníků v pobřežních vodách.  Zohledňuje zkušenosti získané na vnitrostátní úrovni členských států, týkající se této oblasti a také vývoj v oblasti provozu vrtulníků v pobřežních vodách. Zároveň také upravuje jeho vstup v platnost.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 25. 8. 2016 s výjimkou následujících ustanovení, která se použijí od:

1)       čl. 1 bod 1 a body 1 písm. a), 1 písm. b), 1 písm. c), 1 písm. d), 2 písm. c), 3 písm. a), 3 písm. e), 3 písm. g), 3 písm. m), 3 písm. n), 3 písm. o), 4 písm. c), 5 písm. d), 5 písm. j), 5 písm. k), 5 písm. l), 7 písm. d), 7 písm. k) a 7 písm. l) přílohy se použijí ode dne 1. července 2018; a

2)       body 3 písm. l), 3 písm. q), 5 písm. i), 5 písm. n), 6 písm. k), 6 písm. n), 7 písm. j) a 7 písm. n) přílohy se použijí ode dne 1. ledna 2019.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní