fbpx

Nařízení Komise (ES) č. 8/2008 (1. změna EU-OPS)

Nařízení Komise (ES) č. 8/2008 ze dne 11. prosince 2007 je první z aktualizací Přílohy III (EU-OPS) nařízení (EHS) č. 3922/91. Tímto nařízením se požadavky na obchodní leteckou dopravu prováděnou letouny aktualizují na požadavky JAR-OPS 1 na úrovni Amendmentu 12. Přechodové období a s tím související účinnost požadavků přílohy nejsou dotčeny a účinnost požadavků se i nadále vztahuje k datu 16. července 2008.