Nařízení Komise (EU) č. 319/2014

Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007.

Příjmy Evropské agentury pro bezpečnost letectví pocházejí z příspěvku Unie a všech evropských třetích zemí zúčastněných na dohodách podle článku 66 nařízení (ES) č. 216/2008, z poplatků placených žadateli o osvědčení nebo o schválení Agenturou vydávaných, udržovaných a měněných a z poplatků za publikace, vyřizování odvolání, školení a jakékoli jiné služby poskytované Agenturou.

Toto nařízení stanoví případy, kdy se platí poplatky a platby, stanoví jejich výši a způsoby jejich placení. Tímto nařízením se upravují sazby poplatků a plateb zavedených nařízením Komise (ES) č. 593/2007, které se tímto zrušuje.

Toto nařízení se použije následovně:

  • poplatky za žádost stanovené v části I a části II přílohy se použijí na všechny žádosti, které byly podány po vstupu tohoto nařízení v platnost;
  • roční poplatky a poplatky za dozor uvedené v tabulkách 1 až 4 a 6 až 12 části I přílohy se použijí na veškeré probíhající certifikační úkoly od příští roční splátky splatné po vstupu tohoto nařízení v platnost;
  • hodinové sazby stanovené v části II přílohy se použijí od vstupu v platnost tohoto nařízení na všechny rozpracované úkoly zpoplatněné na hodinovém základě;
  • indexace uvedená v čl. 3 odst. 4 se uskutečňuje každý rok dne 1. ledna následujícího po vstupu tohoto nařízení v platnost, a to od ledna 2015.

Odchylně od článku 18 se ustanovení nařízení Komise (ES) č. 488/2005 a (ES) č. 593/2007 budou i nadále používat, pokud jde o poplatky a platby, které nespadají do působnosti tohoto nařízení v souladu s článkem 20.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní