Rozhodnutí Komise 2011/638/EU

Rozhodnutí Komise 2011/638/EU ze dne 26. září 2011 o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

V tomto rozhodnutí jsou určeny referenční hodnoty, které budou použity při přidělování povolenek zdarma provozovatelům letadel na obchodovací období od 1. ledna do 31. prosince 2012, uvedené v čl. 3c odst. 1 směrnice 2003/87/ES, a na obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, uvedené v čl. 13 odst. 1 ve spojení s článkem 3c odst. 2 uvedené směrnice.

Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní