fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 394/2011

Nařízení Komise (EU) č. 394/2011 ze dne 20. dubna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel, pokud jde o rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO.
 

Přílohou (Seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením správy státu EHP u provozovatelů letadel) tohoto nařízení se nahrazuje příloha nařízení (ES) č. 748/2009, a to s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO.
 

Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.