fbpx

Nařízení Komise (EU) 2015/180

Nařízení Komise (EU) 2015/180 ze dne 9. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1.  ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel.

Tímto nařízením se nahrazuje příloha nařízení (ES) č. 748/2009. Seznam tvořící tuto přílohu poskytuje informaci o tom, který členský stát bude příslušný pro konkrétního provozovatele letadel v souvislosti se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii.

Nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.