Nařízení Komise (EU) č. 72/2010

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010. Tímto nařízením se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

Toto nařízení vzniklo za účelem sledování uplatňování nařízení (ES) č. 300/2008. Pořádání inspekcí pod dozorem Komise je nutné pro ověření účinnosti národních programů řízení kvality.

Nařízení definuje a rozvádí tato ustanovení:

  • Spolupráce členských států
  • Výkon pravomocí Komise
  • Kvalifikační kritéria inspektorů Komise
  • Účast národních kontrolorů na inspekcích prováděných Komisí
  • Oznámení, příprava a provádění inspekcí
  • Zpráva o inspekci, náprava nedostatků a následné kontrolní inspekce
  • Informace pro výbor a oznámení závažných nedostatků příslušným orgánům.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní