fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 18/2010

Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Tato změna se zabývá společnými specifikacemi národních programů řízení kvality, kterou by měl každý členský stát provést v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Nařízení vstupuje v platnost 1. února 2010. Použije se ode dne uvedeného v prováděcích pravidlech přijatých postupy uvedenými v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008, avšak nejpozději dne 29. dubna 2010.