Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008

Jedná se o nařízení ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

Nařízení vzniklo za  účelem ochrany osob a zboží v rámci Evropské unie a za účelem stanovení společných pravidel pro ochranu civilního letectví s cílem předcházet protiprávním činům proti civilním letadlům, které ohrožují bezpečnost civilního letectví a cestujících.

Na základě přezkoumání obsahu nařízení (ES) č. 2320/2002 je smyslem nařízení (ES) č. 300/2008 zjednodušit, harmonizovat a vyjasnit stávající pravidla a zvýšit úroveň ochrany.

Nařízení se vztahuje na letiště sloužící civilnímu letectví, na provozovatele poskytující služby na těchto letištích a na subjekty dodávající zboží nebo poskytující služby na tato letiště nebo jejich prostřednictvím.

Nařízením se stanovují společné základní normy a požadavky pro výše uvedené subjekty, a to pro celé spektrum jejich činností a činností v rámci ochrany před protiprávními činy na letištích a v civilním letectví vůbec.

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní