fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004

Nařízení EP a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel stanovuje minimální požadavky na pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel Společenství, včetně minimální úrovně pojištění, která by pokryla odpovědnost leteckých dopravců vůči cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám. Současně zajišťuje, že tyto požadavky budou platit také pro provozovatele ze třetích zemí, aby byla zajištěna rovnocenná pravidla jako pro dopravce společenství.

Nařízení vstoupilo v platnost 30. dubna 2005.


Odkazy na jeho změny, opravy a konsolidované znění jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.