fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě stanovuje pravidla pro poskytování pomoci a začlenění osob se zdravotním postižením, omezenou schopností pohybu a orientace do letecké dopravy tak, aby bylo zajištěno jejich právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení.

Toto nařízení vstoupilo v platnost 15. srpna 2006 s účinností od 26. července 2008, s výjimkou článků 3 a 4, jejichž účinnost je od 26. července 2007.


Odkazy na jeho opravy jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.