fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, stanovuje pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením, a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci.