fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 7/2013

Nařízení Komise (EU) č. 7/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.

Tato změna je reakcí na novelizaci odkazu na přílohu 16 Chicagské úmluvy v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.