Nařízení Komise (EU) 2015/1039

Nařízení Komise (EU) 2015/1039 ze dne 30. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zkušební lety.

Toto nařízení stanovuje kategorie zkušebních letů a související kvalifikace posádek zkušebních letů a zároveň zavádí požadavky na výrobní a projekční organizace, které tyto zkušební lety provádějí na vypracování provozní příručky pro zkušební lety, jež definuje politiky dané organizace a nezbytné postupy týkající se zkušebních letů. Dále pak formou přechodných ustanovení vymezuje délku jednotlivých přechodných období a podmínky, za kterých mohou být využívána.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 21. 7. 2015, avšak:

a) body 2 a 3 přílohy se použijí ode dne 1. ledna 2016; pokud jde o odkaz na dodatek XII přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012, použije se písmeno b);

b) bod 6 přílohy týkající se bodu D dodatku XII se použije od 1. ledna 2018; tím nejsou dotčeny požadavky, které již vyplývají z přílohy I (část FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní