fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 970/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 970/2014 ze dne 12. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 677/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM).
     
Vzhledem k neustálému vývoji dochází tímto nařízením ke změnám nařízení (EU) č. 677/2011, pokud jde o úkoly manažera struktury vzdušného prostoru, strategický plán sítě, proces konzultací, Radu pro uspořádání struktury vzdušného prostoru, koordinační krizovou jednotku pro evropské letectví (EACCC), povinnosti manažera struktury vzdušného prostoru a jednotky EACCC, vztahy se třetími zeměmi a financování manažera struktury vzdušného prostoru.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.