Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe.

Cílem této změny je objasnit ustanovení čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012, tak aby jeho výklad byl jednoznačný. Proto je zachováno původní datum použitelnosti uvedeného aktu. Nové znění uvedeného odstavce je následující:

„Členské státy uvedené na seznamu v příloze I provedou nejpozději do 31. prosince 2014 nové převody na rozestup kanálů 8,33 kHz v počtu odpovídajícím alespoň 25 % z celkového počtu přidělení kmitočtů v rozestupu 25 kHz uvedených v ústředním rejstříku a udělených oblastním střediskům řízení (dále jen „ACC“) členského státu. Tyto převody se neomezují na přidělení kmitočtů střediskům ACC a nezahrnují přidělení kmitočtů pro komunikaci v rámci provozního řízení.“

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, ale použije se ode dne 7. prosince 2012.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní