Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2014 ze dne 2. května 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 aktualizací odkazů na přílohy Chicagské úmluvy.

Aktualizace daná posledními změnami příloh 3, 4, 10, 11, 14 a 15 Chicagské úmluvy, které vstupují v platnost 14. listopadu 2013, respektive 14. listopadu v případě změny 11-B přílohy 14.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní